FORGOT YOUR DETAILS?

ASISTENTI U NASTAVI

Od 2009. godine Udruga pruža usluge asistencije u nastavi putem kojih se pruža pomoć i podrška učenicima s teškoćama kako bi uspješno svladali odgojno-obrazovne izazove. Asistenti u nastavi zaposleni u Udruzi sudjeluju u edukacijama kojima podižu vlastite kapacitete koji omogućavaju kvalitetan rad i komunikaciju na relacijama asistent – učenik, asistent – roditelj, asistent – stručnjaci.

Projekt osobne asistencije koji se provodu uz potporu ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Pomozi mi da učim projekt je Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ za pomoćnike u nastavu. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Kninu.

OSOBNI ASISTENTI

Od 2012. godine Udruga pruža usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalni m i intelektualnim oštećenjima na području Šibensko kninske županije. Usluga osobne asistencije pruža se osobama koji nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, a s ciljem pružanja potpore u vrijeme, na način i na mjestu koje odredi korisnik. Širok spektar iznimno zahtjevnih usluga koje osobni asistent pruža korisniku osobne asistencije doprinose povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti korisnika.

Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom uz podršku EU i RH - UP.02.2.2.02.0038

Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete usluge osobne asistencije

VIDEĆI PRATITELJ

Osobe sa oštećenjem vida imaju značajnih, često nepremostivih problema u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog čega njihovo uključivanje u životne tokove predstavlja poseban izazov. S ciljem jačanja socijalnog uključivanja osoba s oštećenjem vida Udruga 2017. godine pokreće projekt putem kojega nudi kvalitetne usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe. Usluga obuhvaća pomoć i podršku slijepoj osobi u različitim socijalnim aktivnostima, u obavljanju kućanskih te administrativnih poslova, čime joj je značajno olakšan svakodnevni život te time dugoročno prevenirana njena eventualna institucionalizacija.

Pružanje usluge videćeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku EU i RH. - UP.02.2.2.02.0087

Projekt - Za bolji život - Pružanje usluge vodećeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku Europske unije i Republike hrvatske

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak 08:00- 15:00
Subota: Ne radimo
Nedjelja: Ne radimo

ZADNJE VIJESTI

TOP Skip to content