FORGOT YOUR DETAILS?

POLUDNEVNI BORAVAK ZA DJECU I MLADE

Poludnevni boravak je namijenjen skrbi izvan vlastite obitelji za djecu i mlade s teškoćama u razvoju od 3 - 21 godine. U poludnevnom boravku boravi 65 djece i mladih uzrasta od 2.5 -21 godine s područja grada Knina i okolice, te gradova Drniša, Šibenika i Gračaca. Usluge poludnevnog boravka pruža stručni tim Udruge koji se sastoji od: defektolog logoped, logoped, socijalni pedagog, fizikalni terapeut, likovno glazbeni animator, odgajatelji te drugog pomoćnog osoblja.

OSNOVNE USLUGE BORAVKA:

- defektološka individualna i grupna re/habilitacija (uključena 2 defektologa - edukacijska rehabilitatora) - logopedijska individualna i grupna re/habilitacija
- socijalno pedagoška rehabilitacija
- fizioterapija (kineziterapija)
- odgojiteljski rad s djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta
- glazbeno - likovne aktivnosti
- okupacione aktivnosti za mlade
- usvajanje higijenskih navika i unapređenje zdravlja grupni rad
- rad sa roditeljima individualno te kroz radionice psihosocijalne podrške
- prijevoz i prehrana korisnika

SPECIFIČNE USLUGE BORAVKA:

- Marte Meo metoda (praktičari)
- Vibro Akustička Terapija (VAT)
- Psihosocijalna rehabilitacija
- primjena neurofeedback metode
- timska procjena djeteta
- psihološka potpora djeci i roditeljima
- integracija djece s teškoćama u vrtiće i škole
- rad s djecom s jezično govornim teškoćama i motornim teškoćama
- integracija mladih u socijalnu sredinu (usvajanje svakodnevnih i radnih vještina)

Opširnije +05 listopada 2018 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

„Srce“ u „Svetom Bartolomeju“

Opširnije +29 prosinca 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

MOTO MRAZOVI I DJECA SVETOG BARTOLOMEJA

Opširnije +20 prosinca 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Kninski bajkeri sa djecom svetog Bartolomeja

Opširnije +18 prosinca 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

KPMG CROATIA ZA DJECU SVETOG BARTOLOMEJA

Opširnije +04 prosinca 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

NOVO -OBAVIJEST IZ BORAVKA ZA KORISNIKE I RODITELJE

Opširnije +24 srpnja 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Ministar zdravstva u Poludnevnom boravku Svetog Bartolomeja

Opširnije +20 svibnja 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Ministar Tomislav Ćorić u Poludnevnom boravku Svetog Bartolomeja

Opširnije +04 travnja 2017 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Ministrica Nada Murganić u Poludnevnom boravku „Svetog Bartolomeja“

Opširnije +03 kolovoza 2016 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Ministar zdravlja u Poludnevnom boravku

Opširnije +09 veljače 2016 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK

K a r n e v a l, ah taj karneval

Opširnije +22 prosinca 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK

Vlakom uz Djeda Mraza

Opširnije +22 prosinca 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK

VESELO U BORAVKU

Opširnije +22 prosinca 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK

OBAVIJEST!

Opširnije +11 kolovoza 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Kninske udruge – od brige za osobe s posebnim potrebama do sportskih udruga

Opširnije +12 srpnja 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

PREDSJEDNICA GRABAR KITAROVIĆ U UOSI SVETI BARTOLOMEJ

Opširnije +10 veljače 2015 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Maškare u Poludnevnom boravku UOSISB

Opširnije +10 rujna 2014 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

POLUDNEVNI BORAVAK DANAS

Opširnije +15 ožujka 2014 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Humanitarna udruga „Daj pet od srca“ Vodice

Opširnije +17 prosinca 2013 By admin in POLUDNEVNI BORAVAK, Vijesti

Božićna priredba u Poludnevnom boravku

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak 08:00- 15:00
Subota: Ne radimo
Nedjelja: Ne radimo
TOP