FORGOT YOUR DETAILS?

Opširnije +11 srpnja 2019 By Josip in Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Vijesti

Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej – Letak

Opširnije +11 srpnja 2019 By Josip in Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Vijesti

RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA BARTOLOMEJ – PREZENTACIJA

Opširnije +11 srpnja 2019 By Josip in Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Vijesti

Početna konferencija projekta „Razvoj društevnog poduzetništva Bartolomej“

NAZIV PROJEKTA: „RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA BARTOLOMEJ“ NOSITELJ PROJEKTA: BARTOLOMEJ j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15.lipanj 2019 – 15.lipanj 2020. godine Ukupna vrijednost projekta: 449.873,83 kuna Iznos EU sufinanciranja: 372.025,11 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj OPĆI CILJEVI PROJEKTA Proširenje djelatne mogućnosti poduzeća proizvodnjom eko voćnih prerađevina Opremanje radnog prostora potrebnom
Opširnije +08 srpnja 2019 By Josip in Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej, Vijesti

Poziv na početnu konferenciju projekta „Razvoj društevnog poduzetništva Bartolomej“

Poštovani, Ovim putem Vas, sa zadovoljstvom, pozivamo na početnu konferenciju projekta„Razvoj društevnog poduzetništva Bartolomej“, koja će se održati dana 11. srpnja 2019 godine (četvrtak), s početkom u 13 sati u prostorijama Poludnevnog boravka Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“, na adresi Suronjina 14. Projekt je započeo 15. lipnja 2019. godine, a predviđeno trajanje provedbe je do 15. lipnja 2020.
Opširnije +30 lipnja 2019 By Josip in Vijesti

Pomagala za kretanje

4. Pomagala za kretanje Članak 37. U slučaju ozljede ili bolesti, ovisno o funkcionalnom statusu, osigurana osoba ima pravo na jedno od sljedećih pomagala za omogućavanje kretanja prema indikacijama iz lista pomagala: 1. jednu ili dvije štake 2. štap 3. hodalicu. Članak 38. (1) Osigurana osoba ima pravo na invalidska kolica na ručni pogon, koja
Opširnije +14 lipnja 2019 By Josip in Vijesti

Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj – stanje 05./2019.

17. Šibensko-kninska županija 17.1. Opći sociodemografski podaci U Šibensko-kninskoj županiji, stanje na dan 03.05.2019., živi 10251 osoba s invaliditetom od čega su 6698 muški (65%) i 3553 žene (35%) (tablica 1.) te na taj način osobe s invaliditetom čine 10,1% ukupnog stanovništva županije (tablica 2.). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 4664 (46%), je dobnoj

I NAJMANJA DONACIJA NAM JE BITNA

Poduprite naš rad i dajte svoj doprinos razvoju naše zajednice i društva u cjelini!

DONATORI

ZA BOLJE I SIGURNIJE SUTRA

Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ ovaj projekt provodi u partnerstvu s Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Centrom za socijalnu skrb Knin.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014.-2020.

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda - Br. poziva:UP.02.1.1.05Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – Kodni broj: UP.02.1.1.05.0120

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.104.500,80 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi 4.104.500.80 kuna Razdoblje provedbe projekta traje 30 mjeseci Za razdoblje provedbe projekta zaposlit će se 25 žena koje će pružati kontinuirane usluge za 125 krajnjih korisnika na period od 24 mjeseca.

ZAJEDNO U ŽIVOT

Projekt "ZAJEDNO U ŽIVOT" - Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom uz podršku EU i RH - UP.02.2.2.02.0038

Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete usluge osobne asistencije

ZA BOLJI ŽIVOT

Pružanje usluge videćeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku EU i RH. - UP.02.2.2.02.0087

Projekt - Za bolji život - Pružanje usluge vodećeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku Europske unije i Republike hrvatske

RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA BARTOLOMEJ

Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda UP.02.3.1.01.0131

Rezultati projekta će biti ojačani kapaciteti 15 nezaposlenih članova udruge i osnivanje društvenog poduzeća te će također biti zaposlena minimalno jedna osoba sa invaliditetom.

PRAVO NA ŽIVOT

Projekt osobne asistencije koji se provodu uz potporu ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

RASTIMO ZDRAVO I SIGURNO ZAJEDNO

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva zdravstva u trogodišnjem periodu u Kninu i gračacu

Ovim programom doprinosi se ostvarenje općeg cilja Natječaja: unaprjeđuje, čuva i štiti zdravlje djece i roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz stvaranje potrebnih rehabilitacijskih i terapijskih usluga za djecu te usluga psihosocijalne podrške za roditelje. Program se izvodi na dvije lokacije, u Gradu Kninu i Općini Gračac, a u suradnji s Općinom Gračac i Dječjim vrtićem ''Baltazar'' iz Gračaca.

ZAJEDNO

Zajedno je usmjeren na rehabilitaciju i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju i stručnu pomoć i podršku roditeljima

POMOZI MI DA UČIM

Projekt - koji se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Šibensko-kninske županije

Pomozi mi da učim projekt je Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ za pomoćnike u nastavu. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Kninu.

ŽIVJETI S VAMA A NE PORED VAS

Projekt kroz koji je predviđeno jačanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na lokalnom i regionalnom nivou

UČIMO I RASTIMO ZAJEDNO

Projekt - općina Gračac - Potpora djeci i mladima s teškoćama u razvoju

Ovim programom doprinosi se ostvarenje općeg cilja Natječaja: unaprjeđuje, čuva i štiti zdravlje djece i roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz stvaranje potrebnih rehabilitacijskih i terapijskih usluga za djecu te usluga psihosocijalne podrške za roditelje. Program se izvodi na dvije lokacije, u Gradu Kninu i Općini Gračac, a u suradnji s Općinom Gračac i Dječjim vrtićem ''Baltazar'' iz Gračaca. Obuhvaćene su usluge logopedsko - defektološke rehabilitacije, fizioterapijskog savjetovanja te socijalno pedagoške i psihosocijalne podrške.

INFO TOČKA

Projekt uz potporu Ministratstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u pratnerstvu s Udrugom Mladi EU
18

Godine postojanja

317

Članovi

75

Broj zaposlenih

14

Projekti u provedbi

PODRUČJE RADA UDRUGE:

 Udruga svoju djelatnost obavlja kroz dva programa:

  1. A) program rada za mlade i odrasle osobe s invaliditetom koji u svom djelokrugu imaju dva cilja:
    • rad s mladim i odraslim osobama s invaliditetom
    • rad sa starim i nemoćnim osobama
  1. B) program za djecu i mlade s teškoćama u razvoju kroz poludnevni boravak
  2. A) Cilj rada s mladim i odraslim osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim je unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, osnaživanjem za aktivno učešće u životu lokalne samouprave i senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe i prava osoba sa teškoća ma/invaliditetom.
  3. B) Cilj rada Poludnevnog boravka je pružanje stručne rehabilitacije i terapije, osiguravanje usluga boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, prijevoza, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena za korisnike, djecu i mlade s razvojnim teškoćama.

Cilj Udruge je pružanje pomoći djeci, mladima i odraslim osobama s invaliditetom (smetnjama u razvoju), kao i svim drugim marginaliziranim i ugroženim skupinama društva bez obzira na njihovu nacionalnu, religioznu i bilo koju drugu pripadnost.

TOP