FORGOT YOUR DETAILS?

PROJEKTI

ZA BOLJE I SIGURNIJE SUTRA

Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ ovaj projekt provodi u partnerstvu s Udrugom slijepih Šibensko-kninske županije i Centrom za socijalnu skrb Knin.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014.-2020.

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda - Br. poziva:UP.02.1.1.05Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – Kodni broj: UP.02.1.1.05.0120

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.104.500,80 kuna Ukupni prihvatljivi troškovi 4.104.500.80 kuna Razdoblje provedbe projekta traje 30 mjeseci Za razdoblje provedbe projekta zaposlit će se 25 žena koje će pružati kontinuirane usluge za 125 krajnjih korisnika na period od 24 mjeseca.

ZAJEDNO U ŽIVOT

Projekt "ZAJEDNO U ŽIVOT" - Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom uz podršku EU i RH - UP.02.2.2.02.0038

Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete usluge osobne asistencije

ZA BOLJI ŽIVOT

Pružanje usluge videćeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku EU i RH. - UP.02.2.2.02.0087

Projekt - Za bolji život - Pružanje usluge vodećeg pratitelja slijepoj osobi uz podršku Europske unije i Republike hrvatske

RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA BARTOLOMEJ

Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda UP.02.3.1.01.0131

Rezultati projekta će biti ojačani kapaciteti 15 nezaposlenih članova udruge i osnivanje društvenog poduzeća te će također biti zaposlena minimalno jedna osoba sa invaliditetom.

PRAVO NA ŽIVOT

Projekt osobne asistencije koji se provodu uz potporu ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

RASTIMO ZDRAVO I SIGURNO ZAJEDNO

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva zdravstva u trogodišnjem periodu u Kninu i gračacu

Ovim programom doprinosi se ostvarenje općeg cilja Natječaja: unaprjeđuje, čuva i štiti zdravlje djece i roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz stvaranje potrebnih rehabilitacijskih i terapijskih usluga za djecu te usluga psihosocijalne podrške za roditelje. Program se izvodi na dvije lokacije, u Gradu Kninu i Općini Gračac, a u suradnji s Općinom Gračac i Dječjim vrtićem ''Baltazar'' iz Gračaca.

ZAJEDNO

Zajedno je usmjeren na rehabilitaciju i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju i stručnu pomoć i podršku roditeljima

POMOZI MI DA UČIM

Projekt - koji se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Šibensko-kninske županije

Pomozi mi da učim projekt je Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ za pomoćnike u nastavu. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Kninu.

ŽIVJETI S VAMA A NE PORED VAS

Projekt kroz koji je predviđeno jačanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na lokalnom i regionalnom nivou

UČIMO I RASTIMO ZAJEDNO

Projekt - općina Gračac - Potpora djeci i mladima s teškoćama u razvoju

Ovim programom doprinosi se ostvarenje općeg cilja Natječaja: unaprjeđuje, čuva i štiti zdravlje djece i roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz stvaranje potrebnih rehabilitacijskih i terapijskih usluga za djecu te usluga psihosocijalne podrške za roditelje. Program se izvodi na dvije lokacije, u Gradu Kninu i Općini Gračac, a u suradnji s Općinom Gračac i Dječjim vrtićem ''Baltazar'' iz Gračaca. Obuhvaćene su usluge logopedsko - defektološke rehabilitacije, fizioterapijskog savjetovanja te socijalno pedagoške i psihosocijalne podrške.

INFO TOČKA

Projekt uz potporu Ministratstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u pratnerstvu s Udrugom Mladi EU
PROJEKTI PO GODINAMA
2017

Projekti Udruge u 2017 godini

1. Pravo na život - projekt odobriloMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 98.400,00, vrijeme provedbe projekta 2016 – 2018, program je u provedbi.
2. Pomozi mi da učim –projekt odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 434.571,00 kuna za 2015 i 2016, godinu, 310.000,00 za 2016 i 2017 školsku godinu.
3. Zajedno u život- pružanje usluge osobne asistencije OSI – projekt odobrio Europski socijalni fond, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje 130.411,10 kuna za provedbu u 2016 i 2017 godini.
4. Živjeti s vama a ne pored vas – projekt uz potporu Šibensko-kninske županije i grada Knina
5. Rastimo zdravo i sigurno zajedno – projekt se provodi uz potporu Ministarstva zdravstva u 2016 i 2017 godini u iznosu od 100.000,00 kuna.
6. Info točka - projekt odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politikua provodi se u partnerstvu s Udrugom mladi u EU iz Šibenika.
7. Zajedno u život - Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije - projekt odobrio Europski socijalni fond, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Vrijednost projekta 1.969.132,77 kuna, vrijeme provedbe 20 mjeseci od 2017 – 2019 godine.
8.„Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej“ - Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iz poziva: Poticanje društvenog poduzetništva, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Naziv prijavitelja/korisnika: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej” Knin.
Naziv partnera: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županija
Ukupna vrijednost projekta: 491.313,40 kuna
Bespovratna sredstva Europske unije: 436.521,12 kuna ili 88,84% ukupne vrijednosti projekta
Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci (01.06.2017. – 31.05.2018.
9. I starost zaslužuje Pažnju - Projekt uz podršku Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
Vrijednost projekta: 48000,00kuna
Vrijeme provedbe projekta: 12 mjeseci (2.svibanj 2017 - 2.svibanj 2018)

2016

Projekti Udruge u 2016. godini

1. Pravo na život - projekt odobriloMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 98.400,00, vrijeme provedbe projekta 2016 – 2018, program je u provedbi.
2. Institucionalna podrška – projekt podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, trogodišnji projekt 95.500,00 u 2014 godini, 95.500,00 u 2015 godini i 66.850,00 kuna u 2016 godini, projekt je završen sa završetkom kalendarske godine.
3. Pomozi mi da učim –projekt odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 434.571,00 kuna za 2015 i 2016, godinu, 310.000,00 za 2016 i 2017 školsku godinu.
4. Zajedno u život- pružanje usluge osobne asistencije OSI – projekt odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, 541.324,30 kuna, projekt proveden u 2015 i 2016 godini.
5. Zajedno u život- pružanje usluge osobne asistencije OSI – projekt odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 130.411,10 kuna za provedbu u 2016 i 2017 godini.
6. Psihosocijalna podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju – projekt odobrio Hrvatski zavod za zapošljavanje, 116.059,80 kuna za provedbu projekta u 2015 i 2016 godini, projekt završen.
7. Pomoć u kući - projekt odobrio Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 222.411,84 kune, projekt odrađen u 2016 godini.
8. Živjeti s vama a ne pored vas – projekt odrađen uz potporu Šibensko-kninske županije u iznosu od 19.00.0,00 kuna i grada Knina u iznosu od 6.000,00 kuna.
9. Rastimo zdravo i sigurno zajedno – projekt se provodi uz potporu Ministarstva zdravstva u 2016 i 2017 godini u iznosu od 100.000,00 kuna.
10. Info točka - projekt odobrilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku a provodi se u partnerstvu s Udrugom mladi u EU iz Šibenika. Vrijednost projekta 26.900,00 kuna.
11. Zajedno u život - Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije - projekt odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, projekt proveden u 2016 godini.

2015

Projekti Udruge u 2015 godine

1. Pravo na život - projekt odobriloMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, vrijeme provedbe projekta 2013 – 2015 godine.
2. Institucionalna podrška – projekt podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, trogodišnji projekt 95.500,00 u 2014 godini, 95.500,00 u 2015 godini.
3. Pomozi mi da učim –projekt odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 434.571,00 kuna za 2015 i 2016, godinu.
4. Zajedno u život- pružanje usluge osobne asistencije OSI – projekt odobrio Europski socijalni fond, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatski zavod za zapošljavanje, 541.324,30 kuna, projekt proveden u 2015 i 2016 godini.
5.Mi to možemo-pojedinačni projekt - Hrvatski zavod za zapošljavanje
6. Živjeti s vama, a ne pored vas - Hrvatski zavod za zapošljavanje
7. Kreativna radionica za osobe s invaliditetom - Hrvatski zavod za zapošljavanje
8.Psihosocijalna podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju - Hrvatski zavod za zapošljavanje
9. Info točka - projekt odobrio Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku a provodi se u partnerstvu s Udrugom mladi u EU iz Šibenika.
10. Proširenja poludnevnog boravka Udruge - Fond za zaštitu okoliša i energentske učinkovitost
11. Boravak naš drugi dom – proširenje - Zaklada „Hrvatska za djecu“

2014

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2014 godine

„Proširenja poludnevnog boravka Udruge“ trogodišnji program financiran od MSPM, Cilj projekta je izgradnja novog objekta za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.
„Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom.
„Pomozi mi da učim“ – pomoćnik u nastavi, projekt financiran od MZOS, Cilj projekta je podrška djeci s teškoćama u uključivanju u redovni obrazovni sustav.
Institucionalna podrška udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, trogodišnji program financiran od NZRCD, Cilj programa je podrška udruzi u obavljanju osnovne djelatnosti, podizanju kadrovskih i organizacionih kapaciteta.
Program Javni radovi: 1. Socijalna podrška osobama s invaliditetom – na 4 mjeseca – 4 osoba 2. Kreativne radionice – na 12 mjeseci namijenjen za dvije osobe s invaliditetom
„Naš drugi dom“ projekt za gradnju nove zgrade poludnevnog boravka, financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energentske učinkovitosti u zgradarstvu, Cilj projekta je izgradnja novog objekta za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.
„TOČKA – Info centar za mlade“ Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'' – Udruga kao partner na projektu, financiran od MSPM, Cilj projekta je otvaranje info centra za mlade.
„Zajedno do znanja“ Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Udruga partner u provedbi projekta, financiran od MZOS, Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju kvaliteta života djece i mladih s invaliditetom.
„Boravak naš drugi dom – proširenje“ projekt financira ,Zaklada „Hrvatska za djecu“, Cilj projekta je nabavka i ugradnja dizala ( lifta)

2011

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2011 godine

1. MZSS Trogodišnji program „ Proširenje poludnevnog boravka za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju“ – 570.000,00 kn za prvu godinu
2. DJELO d.o.o – donacija 10.000,00 kn - Otklanjanje nedostataka u uredu udruge

2010

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2010 godine

1. Grad Knin „Asistent u nastavi“ – 25.000,00 kn
2. Šibensko-kninska županija – 25.000,00 kn
3. Zaklada Adris „Nabavka kolica – gusjeničar za invalidne osobe na području Knina“ – 61.500,00 kn
4. HZZ financiranje zapošljavanja u javnim radovima „Psihološka podrška djeci s poteškoćama u razvoju“ – 43.560,00 kn
5. Hrvatska pošta donacija 7.000,00 kn za prilagodbu sanitarnog čvora osobama s invaliditetom, te donacija 500 pisama s markicama
6. Zaklada „Kajo Dadić“ za „Uređenje parka kod Poludnevnog boravka za tjelesno/ili mentalno oštećenu djecu i mladež“ – 14.400,00 kn
7. HEP – 15.000,00 kn za nabavku hidraulične rampe
8.HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 20.000,00 kn

2009

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2009 godine

1. MOBMS „Plemenito odrastanje“ – 15.000,00 kn
2. MZSS „Interventna pomoć – Uređenje prostora za terapijsku igraonicu“ – 15.000,00 kn
3. Šibensko-kninska županija 14.000,00 kn
4. Grad Knin 50.000,00 kn
5. LIONSY Split – 24.000,oo kn za nabavku hidraulične rampe

2008

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2008 godine

1. INA „računalna edukacija članova“ 10.000,00 kn
2. MOBMS „Put do sretnog djetinjstva – korak 2“ – 41.665,00 kn (rad s djecom s poteškoćama u razvoju)
3. MOBMS „ Živjeti sa vama a ne pored vas“ – 47.875,00 kn (aktivnosti odraslih osoba s invaliditetom kroz program radionica)
4. MZSS „Edukacija iz primjene zvuka niske frekvencije u terapiji(VAT metoda)“ – 44.000,00 kn
5. Šibensko-kninska županija 26.970,00 kn
6. Grad Knin 65.000,00 kn
7. RTL pomaže djeci

2007

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2007 godine

1. Auto Hrvatska d.d. „Zajedno smo mobilniji“
2. MOBMS „Put do sretnog djetinjstva“ – 40.000,00 kn
3. MZOŠ „Vesela pričaonica“ – 60.000,00 kn
4. CNF-CEE – „Ugrijmo djecu s poteškoćama u razvoju Poludnevnog boravka“ – 10.000,00 EUR
5. Šibensko-kninska županija 10.000,00 kn
3. Grad Knin 259.620,00 kn

2006

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2006 godine

1. MOBMS „Dajte nam šansu“ -
2. Šibensko-kninska županija 10.000,00 kn
3. Grad Knin 150.000,00 kn
4. Grad Knin – Humanitarna akcija „Božić – vrijeme darivanja“ – 239.000,00 kn ( nabavka kombija)

2005

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2005 godine

1. MOBMS „Dajte nam Šansu“ – 79.632,00 kn (rad s djecom s poteškoćama u razvoju bez Rješenja CZSS)
2. Šibensko-kninska županija 8.000,00 kn
3. Grad Knin 150.000,00 kn

2004

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2004 godine

1. IRC „Zajedno“ – 4.797,54 kn (nabava printera i programa za knjigovodstvo)
2. IRC „Grafička radionica“
3. Šibensko-kninska županija 5.000,00 kn
4. Grad Knin 22.000,00 kn
5. MOBMS „Radionice za odrasle osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju“ – 86.160,00 kn (Psihološke, grafičke, športske, likovno-glazbene, ekološka, vještine njege i skrbi, savjetodavno-pravne, radionica medicinske pomoći, savjetodavna arhitektonska radionica)

2003

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2003 godine

1. LURA „ WINDOWS IN FUTURE“ – 20.000,00 KN (nabavka informatičke opreme za računalne radionice)
2. CARE – donacija računala
3. ASB – Obnova objekta namijenjenog za poludnevni boravak djece i mladeži s poteškoćama u razvoju – 120.000,00 EUR

2002

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2002 godine

1. IRC „Promocija volonterima kroz aktivnosti mobiliziranja zajednice“ – 5.500,00 kn (medicinski materijal, kutna garnitura i tri tepiha)
2. Grad Knin 8.000,00 kn

2001

Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2001 godine

1. Zagrebačka banka „ Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju“
2. IRC – „PAZZLE – SLIKA ČOVJEKA“
3. CRS i Svjetska banka – „VLAK ZA TOČKU SVJETLOSTI“ – (realizacija u 2002.g. – preuređenje sjedišta Udruge, nabavka didaktičke opreme za djecu s poteškoćama u razvoju, nabavka peći za glinu, automobila CADY,…)

2000

Projekti UI „Sveti Bartolomej“ Knin 2000 godine

1. IRC „Tolerancija prema osobama s invaliditetom“
2. Grad Knin – Dodjela prostora u najam bez naknade do 2003. godine

PROJEKTI PO GODINAMA
TOP Skip to content