Prezentacija projekta ,,Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej"

Bartul i partneri Bartul i partneri Sveti Bartolomej
Prezentacija projekta ,,Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej" održati će se u utorak 20. lipnja 2017. godine u Poludnevnom boravku Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ na adresi Suronjina 14 u Kninu s početkom u 10 sati. Na prezentaciji će biti prikazani osnovni elementi projekta, te rezultati koji se žele postići.

Projekt ,,Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej" je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i to u sklopu poziva ,,Poticanje društvenog poduzetništva". Ukupna vrijednost projekta je 491.313,40 kuna, od kojih su 436.521,12 kuna ili 88,84% ukupne vrijednosti projekta  bespovratna sredstva Europske unije.

Nositelj projekta je Udruga osoba s invaliditetom ,,Sveti Bartolomej" Knin, a partner na projektu je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Osnovni cilj projekta je osnivanje društvenog poduzeća koje će biti temelj za zapošljavanje osoba s teškoćama u razvoju koje nakon 21. godine izlaze iz Poludnevnoga boravka Udruge Bartolomej u kojem borave na rehabilitaciji.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9