Poštovani, molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za uslugu prijevoza za potrebe projekta Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej. Opis potrebnih usluga s procijenjenim vrijednostima nalazi se u tablici broj 1. Vaša ponuda treba biti iskazana prema parametrima prikazanim u tablici broj 1. Ponuda treba biti na hrvatskom jeziku.Rok izvođenja usluga…
Datum objave Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 14:19
Poštovani, molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za uslugu smještaja za potrebe projekta Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej. Opis potrebnih usluga s procijenjenim vrijednostima nalazi se u tablici broj 1. Vaša ponuda treba biti iskazana prema parametrima prikazanim u tablici broj 1. Ponuda treba biti na hrvatskom jeziku.Rok izvođenja usluga…
Datum objave Ponedjeljak, 29 Siječanj 2018 14:13
27.10.2017. - „Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej“ – posjet Stella Croatici - više o posjetu 15.11.2017. - Sveti Bartolomej na Konferenciji o društvenom poduzetništvu 1.12.2017. - Projekt: „Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej“ - edukacija
Datum objave Petak, 01 Prosinac 2017 09:24
U srijedu, 30.08.2017. godine u prostorijama udruge osoba sa invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin započela je edukcija o društvenom poduzetništvu za nezaposlene članove udruge Bartolomej. Predviđeno je trajanje edukacije od 80 sati, a teme edukacije su: osnove društvenog poduzetništva; zakonitosti društvenog poduzetništva i razvoj društvenog poduzetništva. Navedena edukacija se provodi u…
Datum objave Nedjelja, 24 Rujan 2017 13:36
Poštovani,molimo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za konzultantsko – edukativne usluge za potrebe projekta Razvoj društvenog poduzetništva Bartolomej. Opis potrebnih usluga nalazi se u prilogu.Rok za dostavu ponude je ponedjeljak 21.08.2017. godine do 15 sati. Ponude se dostavljaju poštom na adresu: IV gardijske brigade br. 3; 22300 Knin; Udruga…
Datum objave Petak, 04 Kolovoz 2017 12:08
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iz poziva: Poticanje društvenog poduzetništva Naziv prijavitelja/korisnika: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej” Knin Naziv partnera: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije Ukupna vrijednost projekta: 491.313,40 kuna Bespovratna sredstva Europske unije: 436.521,12 kuna ili 88,84% ukupne vrijednosti projekta Razdoblje provedbe projekta:…
Datum objave Četvrtak, 03 Kolovoz 2017 18:10

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9