Projekti Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin 2008 godine

1. INA „računalna edukacija članova“ 10.000,00 kn

2. MOBMS „Put do sretnog djetinjstva – korak 2“ – 41.665,00 kn (rad s djecom s poteškoćama u razvoju)

3. MOBMS „ Živjeti sa vama a ne pored vas“ – 47.875,00 kn (aktivnosti odraslih osoba s invaliditetom kroz program radionica)

4. MZSS „Edukacija iz primjene zvuka niske frekvencije u terapiji(VAT metoda)“ – 44.000,00 kn

5. Šibensko-kninska županija 26.970,00 kn

6. Grad Knin 65.000,00 kn

7. RTL pomaže djeci

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9