Zajedno u život - Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom - letak

Zajedno u život Zajedno u život Sveti Bartolomej

Usluga osobne asistencije pruža se osobama s invaliditetom, koji nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, a s ciljem pružanja potpore u vrijeme, na način i na mjestu koje odredi korisnik i omogućiti veće socijalno uključivanje korisnika. Budući da se radi o širokom spektru iznimno zahtjevnih usluga koje osobni asistent pruža korisniku usluge osobne asistencije, provodi se kvalitetna koordinacija i monitoring rada osobnih asistenata.

Ovim projektom doprinosi ostvarenju općeg cilja Natječaja: osiguravaju se usluge osobna asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati čak i obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena za 4 osoba s tjelesnim invaliditetom, te 15 osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Rezultati i aktivnosti predstavit će se na završnoj konferenciji u Kninu.

Vidljivost projekta osigurat će se javnim oglašavanjem, putem medija, web stranice i Facebook-a Udruge.

Opći cilj:

Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični cilj:

Proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima na području Šibensko-kninske županije:

• 19 korisnika ciljne skupine uključeno u projektne aktivnosti

• 19 osoba ciljne skupine prima usluge osobne asistencije u trajanju 50% mjesečnog fonda radnih sati kroz 20 mjeseci

• 18 osoba zaposleno kao osobni asistenti tijekom trajanja projekta

Očekivani rezultati:

• Uključeno 6 pripadnika nacionalne manjine;

• 19 korisnika usluge s najtežim stupnjem i invaliditetom dobili osobnog asistenta

• 19 korisnika usluge educirano za pružanje usluge osobne asistencije

• 19 korisnika osobne asistencije educirano za primanje usluge osobne asistencije

• Zaposleno 18 osoba na mjestu osobnog asistenta

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9