- ZAJEDNO U ŽIVOT - DAN OSOBA S INVALIDITETOM 03.12.2015 GODINE -  Više - DAN OTVORENIH VRATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA - Više - PROMOCIJA PROJEKTA „ZAJEDNO U ŽIVOT“ I "PRAVO NA ŽIVOT" - Više - Radni sastanak osobnih asistenata - Više - Ministrica Nada Murganić u Poludnevnom boravku „Svetog Bartolomeja“- Više - Svečano…
Datum objave Četvrtak, 17 Svibanj 2018 12:37
Usluga osobne asistencije pruža se osobama s invaliditetom, koji nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, a s ciljem pružanja potpore u vrijeme, na način i na mjestu koje odredi korisnik i omogućiti veće socijalno uključivanje korisnika. Budući da se radi o širokom spektru iznimno zahtjevnih usluga koje osobni asistent pruža korisniku usluge…
Datum objave Četvrtak, 17 Svibanj 2018 12:54
Usluga osobne asistencije pruža se osobama s invaliditetom, koji nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, a s ciljem pružanja potpore u vrijeme, na način i na mjestu koje odredi korisnik i omogućiti veće socijalno uključivanje korisnika. Budući da se radi o širokom spektru iznimno zahtjevnih usluga koje osobni asistent pruža korisniku usluge…
Datum objave Petak, 18 Svibanj 2018 11:05

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9