RASTIMO ZDRAVO I SIGURNO ZAJEDNO - letak

Rastimo zdravo i sigurno zajedno Rastimo zdravo i sigurno zajedno Sveti Bartolomej

Ovim programom doprinosi se ostvarenje općeg cilja Natječaja: unaprjeđuje, čuva i štiti zdravlje djece i roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz stvaranje potrebnih rehabilitacijskih i terapijskih usluga za djecu te usluga psihosocijalne podrške za roditelje.

Program se izvodi na dvije lokacije, u Gradu Kninu i Općini Gračac, a u suradnji s Općinom

Gračac i Dječjim vrtićem ''Baltazar'' iz Gračaca.

Obuhvaćene su usluge logopedsko - defektološke rehabilitacije, fizioterapijskog savjetovanja te socijalno pedagoške i psihosocijalne podrške.

 

Program je financiran od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

 

Opći cilj programa:

Podizanje vlastitih kompetencija djece i roditelja u savladavanju prepreka u svakodnevnim

životnim situacijama i prevencija neželjenih situacija.

Specifični ciljevi programa:

1. Rehabilitacija i socijalizacija djece s teškoćama u razvoju i integracija s vršnjacima bez teškoća u prirodnu društvenu sredinu.

2. Pružanje potpore i osnaživanje roditelja za suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima.

 

Do sada postignuto:

• 46 djece na području Gračaca i Grada Knina obuhvaćeno je individualnom i grupnom

rehabilitacijom i grupnim radionicama kreativnog i edukativnog karaktera

• 47 djece iz opće populacije, vrtićke i predškolske dobi obuhvaćeno je kreativnim i integrativnim radionicama u Gračacu

• 19 mladih osoba s teškoćama u razvoju s područja Grada Knina, odrasle životne dobi do 30 godina sudjelovalo je na kreativno zabavnim radionicama.

• 32 roditelja uključeno u program kroz radioničke aktivnosti i psihosocijalnu podršku

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9