Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu

popis dokumenata popis dokumenata Sveti Bartolomej

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9