Mladi u EU pozivaju na Okrugli stol

Mladi u EU Mladi u EU Sveti Bartolomej

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održat će okrugli stol u sklopu projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“, 31.10.2017. godine s početkom u 17:00 sati u Kninu, u prostorijama Gradske knjižnice.

Nositelj projekta „Lokalni program za mlade Grada Knina“ je Grad Knin, partner na projektu je Udruga mladih „Mladi u EU“, a projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj ovoga projekta je izrada kvalitetnog Lokalnog programa za mlade u gradu Kninu, te upućivanje tog dokumenta na usvajanje Gradskom vijeću grada Knina.

Na okruglom stolu želimo okupiti predstavnike Grada Knina, savjeta mladih, studentskog zbora, institucija za mlade (HZZ, Centar za socijalnu skrb) te ispitati potrebe i mišljenja institucija mjerodavnih za rad s mladima.

Okrugli stol će voditi Martin Mrša i Vinko Livaković, djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9