Zaključci Okruglog stola

DA ILI NE DA ILI NE Sveti Bartolomej

Zaključci Okruglog stola održanog 20. rujna 2017. godine u Šibeniku “Šibensko-kninska županija po mjeri čovjeka / da ili ne ?“:

 1.dosljedna provedba članka 189.stavak 1. Zakona o gradnji ( N.N.153/13,20/17 ) , a vezano za primjenu Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ( N.N.78/13 )

 2. kontinuirano obavješćivanje i osvješćivanje putem medija društvene sredine o problemima vezano za pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

 3. uključivanje udruga osoba s invaliditetom u izradu studija i projekata na nivou Šibensko-kninske županije ,te  pripadajućih Gradova i Općina vezano za tematiku pristupačnosti , kao i druge teme od važnosti za funkcioniranje i život

 „BEZ CILJEVA I PLANOVA SMO POPUT BRODA KOJI JEDRI BEZ ODREDIŠTA“

Fitzhugh Dodson

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9