Poziv na Izbornu Skupštinu Udruge osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"

Poštovani!

Temeljem članka 26. Statuta Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 5. svibnja 2017.g. donijelo je odluku o sazivanju Izborne Skupštine.

Slijedom navedenog,  pozivamo Vas da sudjelujete u radu Izbornoj Skupštini Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin koja će se održati 22. svibanj 2017. s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Poludnevnog boravka Udruge, Suronjina 14, Knin sa slijedećim

Dnevnim redom:

1.       Uvodna riječ Predsjednika Udruge i otvaranje Skupštine,

2.       Usvajanje predloženog Dnevnog reda Izborne Skupštine,

3.       Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,

4.       Izbor radnih tijela Izborne Skupštine:

            -  Radno predsjedništvo (tri člana)

            -  Zapisničar i  Ovjerovitelji zapisnika (tri člana)

            -  Verifikacijska komisija (tri člana),

            - Kandidacijsko – izborna komisija  (tri člana)

5.       Usvajanje Izvješća verifikacijske komisije,

6.       Izvješće Predsjednika o radu Udruge/PB u razdoblju od 2013. do 2016. godine,

7.       Izvješće direktora o financijskom poslovanju Udruge u 2016.g.,

8.       Izvješće Predsjednika Nadzornog odbora za 2016.g.,

9.       Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje,

10.   Razrješenje dosadašnjih članova tijela Udruge,

11.   Predstavljanje kandidata predloženih za Predsjednika/cu i članove UO, NO i njihov izbor,

12.   Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja za tijela upravljanja Udruge i potvrđivanje izabranih kandidata,

13.   Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Udruge sv. Bartolomej,

14.   Predstavljanje i usvajanje prijedloga programa rada Udruge u 2017.,

15.   Predstavljanje i usvajanje prijedloga financijskog plana Udruge u 2017.,

16.   Riječ gostiju,

17.   Razno,

18.   Zaključivanje rada Izborne Skupštine.

Molimo sve članove da po dolasku OBAVEZNO prijave  svoju nazočnost na registracijskom stolu, kako bismo olakšali rad Verifikacijskoj komisiji.

Očekujući vaš dolazak i doprinos radu, srdačno vas pozdravljamo.S poštovanjem,  

Predsjednik

Josip Blažević

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9