Zajedno u Život - Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom

OSOBNA ASISTENCIJA OSOBNA ASISTENCIJA Sveti Bartolomej

Nakon potpisivanja ugovora krenuo u provedbu prošireni projekt Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom – ZAJEDNO U ŽIVOT.

Udruga osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej iz Knina, već cijeli niz godina uspješno provodi različite projekte kojima su tijekom godina postignuti značajni rezultati u olakšavanju svakodnevnog života osobama s invaliditetom. Projektom  Zajedno u život - Pružanje usluge osobne asistencije osobama sa invaliditetom financira se kroz javni poziv Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (UP.02.2.2.02), u razdoblju od 20 mjeseci.  

Usluge osobne asistencije za 19 korisnika, doprinijet će stvaranju izvaninstitucionalnog okvira za brigu o osobama sa najtežim oblicima invaliditeta unutar njihovog svakodnevnog okruženja.

Ciljnu skupinu čine osobe s invaliditetom, od čega 5 osobe sa tjelesnim oštećenjem i 14 sa mentalnim teškoćama, kojima će se pružiti usluga osobne asistencije.

Uz 8 postojećih osobnih asistenata koji u istoimenom projektu rade od listopada 2015. godine projektom se zapošljava još 11 nezaposlenih osoba koje spadaju u ugroženu kategoriju, a koje će raditi kao osobni asistenti te tako, osim pomoći samim korisnicima usluge, doprinijeti i vlastitim kućnim budžetima.

Vrijednost projekta 1.969.132,77 kn.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9