Defektološki tretman (rehabilitaciju) provodi defektolog rehabilitator.Radi na dijagnosticiranju i rehabilitaciji poremećaja kod djece i mladih sa smetnjama intelektualne prirode ( ispod prosječna inteligencija - mentalna retardacija), pervazivnim poremećajima, poteškoćama učenja, oštećenja vida, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima.Rehabilitacija ovisi o vrsti poremećaja kojima se bave. Naravno, postupci se razlikuju i s obzirom na težinu oštećenja, pa o tomu ovisi hoće li…
Datum objave Četvrtak, 15 Listopad 2015 09:34
U okviru programa za Dan grada Knina, održane su dvije aktivnosti. U Poludnevnom boravku Udruge , održana je zajednička radionica pod nazivom „PRUŽI MI RUKE PRIJATELJSTVA“. Radionica" Pruži mi ruke prijateljstva" ima za cilj da kod djece s teškoćama i bez teškoća razvija osjećaj zajedništva i tolerancije među njima. Ova radionica je zamišljena kao zajednička kreativna aktivnost djece s teškoćama…
Datum objave Četvrtak, 15 Listopad 2015 09:33
Priprema za ostvarenje programa: - Planiranje i programiranje - Izrada radnog djelotvornog godišnjeg plana i programa rada logopeda - Dnevno, tjedno i mjesečno planiranje rada, - Plan rada s djecom - Plan suradnje s članovima tima - Priprema za izravan rad s djecom: ( pripreme za provođenje savjetovanja, dijagnostike i terapije), Logopedski tretman (rehabilitaciju) provodi logoped – stručnjak za govorno-jezičnu…
Datum objave Četvrtak, 15 Listopad 2015 09:32
Uskoro ....
Datum objave Četvrtak, 15 Listopad 2015 09:31
Rad sa roditeljima se odvija kroz radionice s ciljem pomoći, potpore i poticanja roditelja djece i mladih sa teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji , u procesu olakšavanja adaptacije djeteta sa razvojnim teškoćama u zadovoljavanju potreba u svakodnevnom životu i strategiji efikasnosti rješavanja problema djeteta ( kroz radionice i projekte) .
Datum objave Četvrtak, 15 Listopad 2015 09:31

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9