Grupna terapija

Grupa ima svoja jedinstvena obilježja zbog kojih je grupni rad djelotvoran način pomaganja djeci da se promijene. Budući da su djetetove potrebe i sukobi socijalne prirode, grupa je idealno mjesto ne samo za osvještavanje  i otkrivanje prirode nečijih sukoba i teškoća u prilagodbi, već ima i korektivan utjecaj. Grupa stvara društveni kontekst gdje članovi mogu razviti osjećaj pripadanja i zajedništva. Djeca u grupi postižu međusobnu koherentnost i potporu, povećavaju svoje samopouzdanje i samopoštovanje kao bitne uvjete socijalnog življenja u lokalnoj zajednici. Ciljana grupna terapija ima veliki učinak na djetetovo postignuće.

Više u ovoj kategoriji: « Okupaciona terapija PRAVNA POMOĆ »

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9