Okupaciona terapija

Radno-okupaciona terapija, kao dio rehabilitacijskog programa, obuhvaća sve manualne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije djeteta. Uloga okupacione terapije je permanentna rehabilitacija i priprema djece i mladih za život u obitelji i socijalnoj sredini. Rad se organizira grupno ili individualno, ovisno o interesu samog djeteta, njegovim željama i mogućnostima.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9