Rad s roditeljima

Rad sa roditeljima se odvija kroz radionice s ciljem pomoći, potpore i poticanja roditelja djece i mladih sa teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji , u procesu olakšavanja adaptacije djeteta sa razvojnim teškoćama u zadovoljavanju potreba u svakodnevnom životu i strategiji efikasnosti rješavanja problema djeteta ( kroz  radionice i projekte) .

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9