Defektološki individualni i grupni tretman

Defektološki tretman (rehabilitaciju) provodi defektolog rehabilitator.Radi na dijagnosticiranju i rehabilitaciji poremećaja kod djece i mladih sa smetnjama intelektualne prirode ( ispod prosječna inteligencija - mentalna retardacija), pervazivnim poremećajima, poteškoćama učenja, oštećenja vida, motoričkim poremećajima i  kroničnim bolestima.Rehabilitacija ovisi o vrsti poremećaja kojima se bave.

Naravno, postupci se razlikuju i s obzirom na težinu oštećenja, pa o tomu ovisi hoće li se primjenjivati npr. samo okupaciona terapija ili je potrebno i profesionalno savjetovanje. Budući da se, ovisno o osjetilnom, umnom ili tjelesnom oštećenju, postupci kojima defektolog pomaže u prevladavanju različitih poteškoća tijekom razvoja, obrazovanja i/ili prilagodbe takvih osoba znatno razlikuju, i određuju se prema svakom djetetu.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9