UKRATKO O UDRUZI

Sveti Bartolomej - Otvaranje Udruge Sveti Bartolomej - Otvaranje Udruge

Kako je rasla Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ od osnutka do danas

 

Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej”Knin je humanitarno-socijalna udruga, osnovana 1999. (27.11.1999. – osnivači 10 osoba s invaliditetom, 2 socijalna radnika), registrirana 05.01.2000. godine. 

Udruga učlanjuju osobe s invaliditetom kao  i sve fizičke i pravne osobe zainteresirane za  zaštitu i promicanje zajedničkih humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih i drugih interesa osoba  s invaliditetom.

 

Vizija  - “Društvo  istih prava, jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom”.

 

Misija  - „Doprinijeti kvalitetnom životu  djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, zagovaranjem i sustavno kontinuiranim osnaživanjem za osobni razvoj i ravnopravno sudjelovanje  u svim segmentima društva”.

 

Udruga je registrirana na kućnu adresu socijalnog radnika, prostor traži od grada Knina koji u  ožujku 2000. godine i dobiva devastirani prostor od 73 m2.  Uz pomoć humanitarne organizacije IRC obnovili, te  opremili s rabljenim namještajem, donacijama humanitarnih organizacija koje su tada radile na području grada Knina.

24.8.2000. godine otvaranje prostora Udruge, na adresi IV gardijske brigade 3, Knin. Do otvaranja prostora Udruge dva volontera su obilazila potencijalne članove Udruge te informirali o radu i uključenju u Udrugu. Do kraja 2000. godine ukupno je bilo 58 članova, osoba s invaliditetom.

 

Projekti Udruge od osnutka do danas:

2000. - 1. IRC „Tolerancija prema osobama s invaliditetom“  2. Grad Knin – Dodjela prostora u najam bez naknade do 2003. Godine

 

2001. – 1.Zagrebačka banka „ Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju“ 2. IRC – „PAZZLE – SLIKA ČOVJEKA“  3. CRS i Svjetska banka – „VLAK ZA TOČKU SVJETLOSTI“ –  (realizacija u 2002.g. – preuređenje sjedišta Udruge, nabavka didaktičke opreme za djecu s poteškoćama u razvoju, nabavka peći za glinu, automobila CADY,…)    

 

2002. - 1. IRC „Promocija volonterima kroz aktivnosti mobiliziranja zajednice“ – (medicinski materijal, kutna garnitura i tri tepiha)

 

2003. - 1. LURA „ WINDOWS IN FUTURE“ – (nabavka informatičke opreme za računalne radionice) 2. CARE – donacija računala 3. ASB – Obnova objekta namijenjenog za poludnevni boravak djece i mladeži s poteškoćama u razvoju – 120.000,00 EUR

 

2004. - 1. IRC „Zajedno“ (nabava printera i programa za knjigovodstvo), 2. IRC „Grafička radionica“, 3. Šibensko-kninska županija, 4. Grad Knin, 5. MOBMS „Radionice za odrasle osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju“  (Psihološke, grafičke, športske, likovno-glazbene, ekološka, vještine njege i skrbi, savjetodavno-pravne, radionica medicinske pomoći, savjetodavna arhitektonska radionica), 6. ASB – Obnova objekta namijenjenog za poludnevni boravak djece i mladeži s poteškoćama u razvoju – 120.000,00 EUR

Završetkom obnove objekta poludnevnog boravka krajem 2014. od 326 m² Grad Knin financira početak rada Poludnevnog boravka do svibnja 2015. Kada se potpisuje ugovor s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

 

2005. - 1. MOBMS „Dajte nam Šansu“ – (rad s djecom s poteškoćama u razvoju bez Rješenja CZSS) 2. Šibensko-kninska županija i . Grad Knin za početak rada poludnevnog boravka

 

2006. - 1. MOBMS „Dajte nam šansu“, 2. Šibensko-kninska županija, 3. Grad Knin, 4. Grad Knin – Humanitarna akcija „Božić – vrijeme darivanja“ ( nabavka kombija)

 

2007. - 1. Auto Hrvatska d.d. „Zajedno smo mobilniji“, 2. MOBMS „Put do sretnog djetinjstva“ , 3. MZOŠ „Vesela pričaonica“ , 4. CNF-CEE – „Ugrijmo djecu s poteškoćama u razvoju Poludnevnog boravka“ , 5. Šibensko-kninska županija , 6. Grad Knin

 

2008. -  1. INA „računalna edukacija članova“, 2. MOBMS „Put do sretnog djetinjstva – korak 2“ (rad s djecom s poteškoćama u razvoju), 3. MOBMS „ Živjeti sa vama a ne pored vas“, (aktivnosti odraslih osoba s invaliditetom kroz program radionica), 4. MZSS „Edukacija iz primjene zvuka niske frekvencije u terapiji(VAT metoda)“ , 5. Šibensko-kninska županija, 6. Grad Knin, 7. RTL pomaže djeci

 

2009. - 1. MOBMS „Plemenito odrastanje“, 2. MZSS „Interventna pomoć – Uređenje prostora za terapijsku igraonicu“, 3. Šibensko-kninska županija, 4. Grad Knin, 5. LYONS  CLUB MARUL Split –nabavku hidraulične rampe, 6.kroz javne radove financirana 2 pomoćnika u nastavi.

 

2010.  - 1.  Grad Knin „Asistent u nastavi“ , 2. Šibensko-kninska županija, 3. Zaklada Adris „Nabavka kolica – gusjeničar za invalidne osobe na području Knina“, 4. HZZ financiranje zapošljavanja u javnim radovima „Psihološka podrška djeci s poteškoćama u razvoju“, 5. Hrvatska pošta donacija za prilagodbu sanitarnog čvora osobama s invaliditetom, te donacija 500 pisama s markicama, 6. Zaklada „Kajo Dadić“ za „Uređenje parka kod Poludnevnog boravka za tjelesno/ili mentalno oštećenu djecu i mladež“, 7. HEP –za nabavku hidraulične rampe, 8.HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak i grad Knin – Financirali 2 pomoćnika u nastavi

 

2011. - 1. MZSS Trogodišnji program „ Proširenje poludnevnog boravka za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju“ – 570.000,00 kn za prvu godinu, Cilj projekta je izgradnja novog objekta za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

2. DJELO d.o.o – donacija 10.000,00 kn - Otklanjanje nedostataka u uredu udruge

 

2012. – 1.MZSS Trogodišnji program „ Proširenje poludnevnog boravka za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju“ – 570.000,00 kn – druga godina, 2 .„Pravo na život“ pilot projekt namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom (zaposleno 2 osobe),

 

2013. –  1. MZSS Trogodišnji program „ Proširenje poludnevnog boravka za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju“ – 570.000,00 kn – treća godina – 2.RTL- Pomaže djeci za dovršenje poludnevnog boravka, Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom, 3.  „Pomozi mi da učim“ – pomoćnik u nastavi, projekt financiran od MZOS, Cilj projekta je podrška djeci s teškoćama u uključivanju u redovni obrazovni sustav (zaposleno 13 osobe),.

 

 2014. -  1.„Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom (zaposleno 2 osobe), 2.  „Pomozi mi da učim“ – pomoćnik u nastavi, projekt financiran od MZOS, Cilj projekta je podrška djeci s teškoćama u uključivanju u redovni obrazovni sustav(zaposleno 5 osobe),. 3.  Institucionalna podrška udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, trogodišnji program financiran od NZRCD, Cilj programa je podrška udruzi u obavljanju osnovne djelatnosti, podizanju kadrovskih i organizacionih kapaciteta. 5.  Program Javni radovi: 1. Socijalna podrška osobama s invaliditetom – na 4 mjeseca – 4 osoba 2. Kreativne radionice – na 12 mjeseci namijenjen za dvije osobe s invaliditetom, 6. „Naš drugi dom“ projekt za gradnju nove zgrade poludnevnog boravka, financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energentske učinkovitosti u zgradarstvu, Cilj projekta je izgradnja novog objekta za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, 7. „TOČKA – Info centar za mlade“ Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'' – Udruga kao partner na projektu, financiran od MSPM, Cilj projekta je otvaranje info centra za mlade. 8.„Zajedno do znanja“ Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Udruga partner u provedbi projekta, financiran od MZOS, Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju kvaliteta života djece i mladih s invaliditetom. 9.„Boravak naš drugi dom – proširenje“ projekt financira ,Zaklada „Hrvatska za djecu“, Cilj projekta je nabavka i ugradnja dizala ( lifta)

 

2015. – 1. Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost – Boravak naš drugi dom, 2.„Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom , (zaposleno 2 osobe),  3.  „Pomozi mi da učim“ – pomoćnik u nastavi, projekt financiran od MZOS, Cilj projekta je podrška djeci s teškoćama u uključivanju u redovni obrazovni sustav (zaposleno 12 osoba), 4.  Institucionalna podrška udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, trogodišnji program financiran od NZRCD, Cilj programa je podrška udruzi u obavljanju osnovne djelatnosti, podizanju kadrovskih i organizacionih kapaciteta.

5.„TOČKA – Info centar za mlade“ Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'' – Udruga kao partner na projektu, financiran od MSPM, Cilj projekta je otvaranje info centra za mlade(zaposlena 1 osoba), 6, Javni radovi psiho-socijalna podrška djeci i mladim s teškoćama u razvoju (zaposleno 5 osoba) i socijalna podrška odraslim osobama s invaliditetom (zaposleno 5 osoba), ESF- Zajedno u život – pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom (zaposleno 8 osobnih asistenata)

2016. - 1.„Pravo na život“ trogodišnji program namijenjen osobama s najtežim invaliditetom, financiran od MSPM, Cilj programa je pružanje usluga asistencije za dvije osobe s najtežim invaliditetom , (zaposleno 2 osobe),  2.  „Pomozi mi da učim“ – pomoćnik u nastavi, projekt financiran od MZOS, Cilj projekta je podrška djeci s teškoćama u uključivanju u redovni obrazovni sustav (zaposleno 12 osoba), 3.  Institucionalna podrška udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, trogodišnji program financiran od NZRCD, Cilj programa je podrška udruzi u obavljanju osnovne djelatnosti, podizanju kadrovskih i organizacionih kapaciteta. 4.„TOČKA – Info centar za mlade“ Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'' – Udruga kao partner na projektu, financiran od MSPM, Cilj projekta je otvaranje info centra za mlade(zaposlena 1 osoba),, 5.Javni radovi psiho-socijalna podrška djeci i mladim s teškoćama u razvoju (zaposleno 5 osoba) i socijalna podrška odraslim osobama s invaliditetom (zaposleno 5 osoba), 6.ESF- Zajedno u život – pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom (zaposleno 8 osobnih asistenata)

 

U poludnevnom boravku pružaju se usluge re/habilitacije i usluge boravka djeci i mladima s teškoćama u razvoju od 01.01.2005. godine. Krenulo se s radom 17 korisnika bez Rješenja Centra za socijalnu skrb. Zaposleni u Udruzi: defektolog rehabilitator, logoped, fizioterapeut, medicinska sestra, likovno-glazbeni animator, socijalni radnik i 2 njegovateljice.

 

PODRUČJE I CILJ RADA UDRUGE

 

Cilj Udruge je pružanja pomoći djeci, mladima i odraslim osobama s invaliditetom (smetnjama u razvoju) bez obzira na njihovu nacionalnu, religioznu i bilo koju drugu pripadnost.

Udruga svoju djelatnost obavlja kroz dva programa:

 1. program za djecu i mlade s teškoćama u razvoju kroz poludnevni boravak
 2. program rada za mlade i odrasle osobe s invaliditetom koji u svom djelokrugu imaju dva cilja:

a)  rad s mladim i odraslim osobama s invaliditetom

       b) rad sa starim i nemoćnim osobama

 

A) Cilj rada Poludnevnog boravka je pružanje stručne re/habilitacije i terapije, osiguravanje usluga boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, prijevoza,  te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena za  korisnike, integracija u zajednicu i rad s roditeljima. Trenutačno skrbimo o 61 korisniku (dnevno 50 korisnika), s tjelesnim ili mentalnim teškoćama,komunikacijskim i senzornim teškoćama, kombiniranim teškoćama.

 

B) Cilj rada s mladim i  odraslim osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim je unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, osnaživanjem za aktivno učešće u životu lokalne samouprave i senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe i prava osoba sa teškoćama/invaliditetom.

 

 

A) VRSTE USLUGA  UDRUGE KOJE PRUŽA KORISNICIMA, SADRŽAJ USLUGA

a) Usluge koje dnevno pruža Poludnevni boravak:

 1. rehabilitacijsko edukacijska  (defektološka) individualna i grupna re/habilitacija
 2. logopedska individualna i grupna re/habilitacija
 3. radna terapija
 4. fizioterapija
 5. usvajanje higijenskih navika i unapređenje zdravlja rad u maloj grupi
 6. glazbeno – likovne aktivnosti
 7. okupacione aktivnosti s mladima
 8. rad sa roditeljima individualno i kroz roditeljske sastanke
 9. Marte Meo praktičari
 10. Vibro Akustička Terapija (VAT) (uveli među prvima u RH)
 11. Terapija senzorne integracije (prvi u Županiji)
 12. Neurofeedback metoda   
 13. Praćenje i nadzor djece s višestrukim teškoćama (rad  u kući)
 14. integracija djece i mladih redovne u vrtiće i škole ( priprema djece, stručna suradnja sa školama, pomoćnici u nastavi)
 15. integracija djece i mladih u socijalnu  sredinu (zajedničke aktivnosti s vršnjacima bez teškoća, podrška u zapošljavanju mladih)
 16. praćenje,probir (trijaža), procjena za rehabilitaciju i za vještačenje, djece, mladih i odraslih
 17. prijevoz i prehrana korisnika
 18. psihološka potpora djeci i mladima i njihovim roditeljima
 19. rad s djecom s poremećajima jezika i govora, motoričkim i senzornim teškoćama ( djeca bez rješenja, gradovi: Knin,Drniš, Vrlika, općine: Unešić, Promina, Ružić)

b)  Usluge koje pružamo za mlade i odrasle osi, stare i nemoćne

 1. podizanje  vlastitih kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih obitelji o njihovim potrebama, načinu realiziranja istih, kroz uključivanje u lokalnu        zajednicu;
 2. razviti socijalne vještine osi i osjetljivost lokalne zajednice za potrebe osoba s invaliditetom;
 3.  psihosocijalna potpora osi i njihovim obiteljima (povećati toleranciju na različitost u lokalnoj zajednici kroz uključivanje važnih predstavnika lokalne zajednice u sagledavanju i rješavanju problema mladih i odraslih osoba s invaliditetom);
 4. pomoć u kući za stare osobe 65 +;
 5. osobna asistencija za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta kroz trogodišnji program MSPM;
 6. osobna asistencija za osobe s tjelesnim i intelektualnim teškoćama;
 7. pomoćnici u nastavi kroz projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 14-ero djece;
 8. kreativne aktivnosti za sve korisnike;
 9. dramska aktivnost za zainteresirane korisnike;
 10. informatičke radionice za osi;
 11. sportske, kulturne i slobodne aktivnosti prema potrebama i interesu korisnika;
 12. prijevoz za najugroženije korisnike;
 13. inkluzivne radne aktivnosti za mlade;
 14. administrativna podrška zaposlenim i korisnicima;
 15. Uključuje volontere -ljude dobre volje u svoj program rada
 16. Potiče  i pregovara u zapošljavanju osoba s invaliditetom i zapošljava osobe s invaliditetom
 17. Pregovara i lobira  u procesu donošenja odluka u skladu s interesima i pravima osoba s invaliditetom, na lokalnoj razini

Udruga danas ima 309 članova (od osnutka do danas odselilo se 35 članova, umrlo 68).

Udruga danas ima 9 stalno zaposlenih (logoped/defektolog, logoped, radni terapeut, fizioterapeut, odgojiteljica, likovno/glazbeni terapeut, njegovateljica, vozač/domar, tajnica),  25 osobe na određeno (direktor, 2 osobe s invaliditetom, 10 osobnih asistenata, 12 pomoćnika u nastavi).

 

PLAN poludnevnog boravka za 2016:  

 1. Pružanje psihosocijalne podrške – nova socijalna usluga
 2. Prevencija teškoća i poremećaja kod djece  rani probir u suradnji s Veteranskom bolnicom Knin  (i patronaža)
 3. Rana intervencija za rizičnu djecu, od rođenja do 5 godine odnosno 7 godine života
 4. Završetak PB  za re/habilitaciju: povećanje broja korisnika, usluga i zaposlenika (defektolozi: 2 rehabilitatora, 1 specijalni pedagog, ½ dječji psiholog, ½ socijalni radnik, 1 viši fizioterapeut,
 5. Nabavka nove aparature i opreme, opremanje senzoričke sobe, didaktička, i druga potrebita pomagala i sredstva za rad,
 6. Pružanje usluga po uputnicama, suradnja s HZZ-om
 7. Novi projekti za sredstva namijenjena za stalno educiranje radnika
 8. Uvođenje  logopedsko defektološke usluge djeci s poremećajima jezika i govora, motoričkim i senzornim teškoćama u  općinama: Unešić, Promina, Ružić

PLAN udruge za 2016.:

 1. U 2016. otvaranje radnog centra za osobe s invaliditetom (obuka i/ili prekvalifikacija OSI, uključivanje u radni proces prema njihovim  mogućnostima i vještinama, inkluzivni oblik rada);
 2. Projekti namijenjeni za opremanje i uređenje boravka i okoliša;
 3.  Pomoć  u kući –mobilni tim;
 4. Osiguravanje  uvjeta za otvaranje kluba za osobe s invaliditetom;
 5. Novi projekti namijenjeni:
  1.  osposobljavanju OSI za zapošljavanje i rad u radnom centru;
  2. opremanje i uređenje boravka i okoliša;
  3. obnavljanje informatičke i komunikacijske (telefonija, Internet..) opreme;
  4. edukacije zaposlenih i kontinuirano usavršavanje;

Strateški plan Udruge za razdoblje 2016./2020.:

 1. Poludnevni boravak za odrasle osobe s invaliditetom;
 2. Socijalna zadruga;
 3. Njega i skrb;
 4. Organizirano stanovanje.

 

 

Kontakt Info

 • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
 •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
 •   +385 022-663-312
 •    +385 022-664-900
 •   098-376 311
 • uosisbknin@gmail.com
 • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9